سلام ، به هلدینگ توسعه تجارت سرافراز خوش آمدید.

تهران ، بزرگراه چمران ، برج گردون شمالی ، طبقه چهارم و پنجم ، واحد 403 و 501

فرم درخواست همکاری

لطفاً موارد موجود در فرم را کامل پر نمایید زیرا موجب بالاتر رفتن احتمال همکاری در مقطع زمانی فعلی و آینده خواهد شد. رزومه های ناقص خوانده نمی شوند و در مقاطع زمانی بعدی نیز در اولویت قرار نمی گیرند. با توجه به حجم بالای درخواست ها، با جستجو بر روی فیلدها رزومه های مناسب انتخاب خواهند شد.