سلام ، به هلدینگ توسعه تجارت سرافراز خوش آمدید.

بزرگراه نواب ، خروجی شمالی مترو نواب ، برج گردون شمالی ، طبقه 4و5، واحد 403 و 501
ایران ، تهران

دپارتمان های سرافراز

دپارتمان اقتصادی ساختمان و عمران  سرافراز

دپارتمان اقتصادی ساختمان و عمران سرافراز

دپارتمان توسعه، نوآوري وخدمات و کسب و کارهای نوين سرافراز

دپارتمان توسعه، نوآوري وخدمات و کسب و کارهای نوين سرافراز

دپارتمان فناوری اطلاعات (خدمات انفورماتیک) سرافراز

دپارتمان فناوری اطلاعات (خدمات انفورماتیک) سرافراز

دپارتمان تولیدی، توزیعی و خدماتی سرافراز

دپارتمان تولیدی، توزیعی و خدماتی سرافراز